Błąd wyświetlania metryk w Azure Storage

1 minute read

Ostatnio na blogu niewiele się dzieje. Na szczęście wreszcie pokończyłem wszystkie dodatkowe sprawy, które na siebie wziąłem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wreszcie bloga rozruszam.

Na rozgrzewkę postanowiłem podzielić się pewnym problemem i jego rozwiązaniem dotyczącym Azure Storage Account (ale nie tylko). Mianowicie chodzi o błąd wyświetlania metryk na Storage Account o następującej treści “A problem occurred loading metrics. Please try again later.

img

Rozwiązanie problemu

Warto zauważyć, że nie jest to błąd, który pojawił się raz. Po przejrzeniu wszystkich subskrypcji Azure (około 50) z którymi pracuję okazało się, że sporo Azure Storage Account ma taki właśnie problem.

Początkowo stwierdziłem, że błąd wynika z niepoprawnej konfiguracji diagnostyki na Storage Account. Próbowałem między innymi włączać ją i wyłączać, czy też próbować różnych kombinacji metryk i logowania. Niestety moje próby i poszukiwanie rozwiązania w sieci nie przyniosło żadnych efektów.

Postanowiłem w tym miejscu skorzystać z niezawodnego F12 (Debugger) w przeglądarce by sprawdzić jak wygląda komunikacja Portalu Azure z chmurą i na tej podstawie poszukać rozwiązania. Moim oczom ukazały się następujące błędy:

Error 400: https://insights1.exp.azure.com/insights/api/Insights/GetMetricHistoryCollection HTTPS POST 

{"message":"There was an error processing your request. Please try again in a few moments.","httpStatusCode":"BadRequest","xMsServerRequestId":null,"stackTrace":null}
Error 409: https://insights1.exp.azure.com/insights/api/Insights/ListMetricDefinitions HTTPS POST

{"message":"Please register the subscription 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' with Microsoft.Insights.","httpStatusCode":"Conflict","xMsServerRequestId":null,"stackTrace":null}

Z drugiego błędu wynika już bezpośrednio rozwiązanie problemu. Musimy zarejestrować Microsoft.Insights resource provider w naszej subskrypcji, szczegółową instrukcję znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Moim zdaniem nieco dziwne jest, że ten provider nie jest rejestrowany podczas tworzenia nowego Azure Storage Account. Mamy też wyjaśnienie dlaczego błąd może pojawiać się stosunkowo często – wystarczy że nigdy nie używaliśmy Application Insights w ramach naszej subskrypcji.

Zabawne jest też to, że na podobny problem natrafiłem podczas włączania diagnostyki w API Management. Nie działała, do czasu aż ręcznie zarejestrowałem Microsoft.Insights resource provider.

Dzięki za lekturę. Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt i szczęścia w nowym roku!

Photo by wwarby on Visualhunt / CC BY

Leave a comment